Ik wil het ongewone

Door gewoon te geloven in het unieke ontplooiingspotentieel van de mens. Zo wordt het ongewone gewoon door de mens weer natuurlijk te laten zijn binnen de context van zijn of haar woon-, werk- en leefwereld. Hoe ongewoon gewoon is dat… Zo brengen we de mens weer terug in de structuur en cultuur van teams en organisaties

Ik wil het ongewone

Ontplooi de wereld, start de duurzame ontplooiing bij jezelf! Stel je eens voor dat we in een wereld leven waar de mens binnen de context van zijn woon-, werk- of leefwereld weer volledig natuurlijk mag zijn? Innervatie door InnerVators met oog, oor en hart voor de onbewuste aansturing van jouw ontplooiing… zo doorbreken we de vicieuze cirkel omdat we van de cirkel der verandering onze natuur maken

Ik wil het ongewone

“Met co-creatie scheppen we een individuele aanpak, en zo maken we het ongewone gewoon met de op maatstaf.”

Ontdek de tweede film!

Succesvolle Organisaties

  • Spoken Word Christopher Blok
  • Dans Rogér van Kooij
  • Gepubliceerd op 8 mei 2019

DELEN

Innervatie en doelgerichte transformatie… voor gelukkige mensen en gezonde en succesvolle organisaties

Als InnerVators in ontplooiing houden we wel van een uitdaging. We veranderen culturen van Human Resource Management (HRM) in Human Being Management (HBM) en transformeren persoonlijk leiderschap in Circulair Leiderschap.

TOTSTANDKOMING

Diversiteit en de stem van de minderheid in culturen zien wij daarom als een natuurlijk krachtig instrument. Optimaal benutten van de kennis, kunde, ervaring en vaardigheden maakt samen met het talentkapitaal  gelukkige mensen, succesvolle teams en gezonde organisaties. Met gedeeld leiderschap en kijkend naar de onbewuste en onzichtbare drijfveren en talenten van een cultuur in een organisatie, zorgen we voor duurzame ontplooiing op maat.

De wereld van nu is niet de wereld van morgen…Organisaties opereren in een continu veranderende context. Dat vraagt om duurzame verandering. Verandering van de huidige structuren en culturen van de organisatie: de mens met haar gedrag en onbewuste drijfveren die het gedrag aansturen. Wij brengen heel gewoon de menselijke maat weer terug in jouw organisatie. Want dat maakt mensen gelukkiger en je organisatie succesvoller.

Daarbij kijken we naar de collectieve wijsheid van de organisatie en de stem van ieder individu. Dit creëert gedeelde verantwoordelijkheid en democratische besluitvorming. Waarom? Omdat iedereen dan pas bijdraagt aan hetzelfde gezamenlijke doel. Dit doen we in co-creatie, doelgericht en op maat. Zo heeft de organisatie de capaciteit om zich succesvol te ontplooien en krijgt het de veerkracht om mee te bewegen met verandering of zelf verandering in gang te zetten. Transformatie vanuit het waarneembare gedrag en de onbewuste aansturing van het collectief.

SPOKEN WORD

Vind structuurwaar je woont,

werkt of leeft en cultuurals persoonlijkheid,

want jij bent natuurlijk gewoon

door van nature ongewoon te zijn.

Bekijk het niet zwart wit,

omdat je dan langzaam vergrijsd

in een negatief daglicht…en elke dag ligt

er een kans te wachten tot je hem grijpt.

De kunst vanontplooien is de creativitijd

die je er in steekt tot je het beste uit de verfkomt.

Schilderjezelf dus niet zwart af en zie

hoe kleurrijkhet schilderijvan je potentie wordt.

Met co-creatiescheppen we

een individuele aanpak,

en zo maken we het ongewone

gewoon met de op maatstaf.

Omdat we niet tegenover je maar

naast je zitten, en daar redeneren

vanuit jouw bovenkamer

en gedachtegang.

Om te kijken naar

welke rendementen

je loopbaan nodig heeft.

Zo bewandelenwe stap voor staphet plan,

want door te gravendoor de lagen

van de voedingsbodemdie je als angst kent,

vind jediepin je hart het verlangen

die de emotie scheptwanneer je bang bent.

Het vinden van je passie

maakt een einde aan passief,

en bedrijft de liefde

met hethart voor jouw zaak.

Het volgende inzicht

komt al snel in zicht,

want wanneer we ‘een mogelijk’

van onmogelijk maken, krijg jij binnen in zicht!

Wij geven je het handvat

zodat jij leert te navigerenaan de binnenkant.

Zodat wanneer je onderweg verdwaalt,

je uiteindelijk de wegnaar het beste in jezelf vindenkan.

Dus vind jij de structuur waar je woont,

werkt of leeft? En cultuurals persoonlijkheid?

Ben jijnatuurlijk gewoon

door van nature ongewoon te zijn?

Ongewone dans door Rogér van Kooij

Met mijn trade mark lyrical choreografie visualiseer ik teksten en de emoties die daarbij loskomen in dans. Door mijn passie te delen, hoop ik mensen te inspireren uiting te geven aan hun eigen verhaal. Grizzly.” 

Roger is Fitness Trainer bij MV Gym,  choreograaf bij Dance Centre Amersfoort, Dancer bij DOX en studeert Choreography (dance) aan ROC Midden Nederland Creative. Roger is naast dit alles ook nog ondernemer en opkomend talent in de danswereld.

HET VERHAAL

En…cultuur als persoonlijkheid.

Wij veranderen culturen, wij veranderen Human Resource Management (HRM) in Human Being Management (HBM) en transformeren persoonlijk leiderschap in Circulair Leiderschap. Stel je eens voor dat wanneer je niet meer denkt vanuit HRM maar denkt in HBM… dan breng je de  menselijke maat weer terug in teams en organisaties. Zowel het gedrag als de onbewuste drijfveren die het gedrag aansturen, zijn de basis voor verandering van de mens. Naast Structuur en Cultuur in een organisatie, voegen wij een belangrijk element toe: Natuur. Verborgen competenties en talenten worden zichtbaar, mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Het begint bij de “natuurlijke” mens en wordt doorgegeven in de structuur en cultuur van een organisatie; de kracht van de collectiviteit van de groep en de verantwoordelijkheid van ieder individu in de groep. Iedereen draagt bij aan een gezamenlijk doel doordat de verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Door het aanspreken van de wijsheid van de groep wordt het talentkapitaal optimaal benut. Zo kan de organisatie zich succesvol ontplooien en de veerkracht krijgen om mee te bewegen met verandering of zelf verandering in gang te zetten. Innervatie en doelgerichte transformatievanuit het waarneembare gedrag en de onbewuste aansturing.… voor gelukkige mensen en gezonde en succesvolle organisaties

LOCATIES

De locaties voor de ongewoon gewone film zijn zorgvuldig uitgezocht en gescreend. De gekozen locaties passen als een warme winterjas bij ons ongewoon gewone verhaal. Een verhaal met een missie, visie, filosofie en kernwaarden. We hebben in dit geval gekozen voor de kunstwerken op de Spoorsingel en het oranje bouwwerk  op het  Pompenburg, Delftse Poort te Rotterdam.

Wat is een maatschappij of organisatie zonder filosofie op de eigen cultuur. De cultuur die staat voor de kennis, kunde, vaardigheden alsook het persoonlijk bewuste, het gedrag hetgeen zichtbaar is in de maatschappij. Deze cultuur waardoor we dezelfde taal spreken binnen een organisatie en vanuit het waarneembare werken aan dezelfde doelen.

De mooie kunstwerken op de Spoorsingel staan voor creatie, creativiteit en co-creatie op maat. Het staat voor ons voor het oneindig ontplooiingspotentieel dat in de mens gehuisvest is. Oneindig omdat cultuur oneindig is en aan tijdskaders onderhevig. Daardoor wordt persoonlijk leiderschap nog belangrijker, evenals het aanspreken van de kracht van de collectiviteit van de groep en de verantwoordelijkheid van ieder individu in de groep en cultureel erfgoed. Kunstwerken Spoorsingel Rotterdam

De Delftse Poort, de toegangspoort naar de stad een toegangspoort voor ons symbolisch naar ontplooiing. Ontplooiing binnen de context van de cultuur waarin we in regie zijn en de kennis, kunde, ervaring en vaardigheden binnen de context waarin we wonen, werken en leven tot zijn recht kunnen laten komen. Cultuur waar het fundament ligt in het leven van een filosofie en een oordeelloze wijze van kijken naar de ontplooiing van mensen en organisaties. Delftse Poort Rotterdam

 

BEHIND THE SCENES

MEER INFO

Deze ongewoon gewone film is tot stand gekomen door een ongewoon gewoon bedrijf, InnerVida OntplooiingsArchitecten. Wilt u zich ook op een ongewone wijze gewoon ontplooien.

InnerVida

DUURZAME ONTPLOOIING

Met co-creatie scheppen we een individuele aanpak, en zo maken we het ongewone gewoon met de op maatstaf.

Bekijk de film